top of page

Upadēśa Undiyār
- Esența învățăturii -

Aflați că Upadēśa Undiyār este o lumină de jñāna pe care tatăl nostru Ramana a compus-o și a dat-o lui Muruganar, care a spus: „Pentru ca lumea sa fie izbăvită, renunțând la amăgirea karmei, dezvăluie-ne secretul naturii căii de a dobândi eliberarea”.

Upōdghātam (Introducere) 
- de Sri Muruganar -

Versetul 1

dāru vaṉattiṯ ṟavañcey dirundavar
pūruva kaṉmattā lundīpaṟa
     pōkkaṟai pōyiṉa rundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

dāru vaṉattil tavam seydu irundavar pūruva kaṉmattāl pōkkaṟai pōyiṉar.

Traducere:

Aceia ce făceau austerități în pădurea Daruka se îndreptau spre pierzanie prin pūrva karma.

Parafrazare:

Aceia ce făceau tavam [tapas, austerități sau nevoințe] în pădurea Daruka se îndreptau spre pierzanie prin [urmarea căii] pūrva karma.

(Tiruvundiyār 1.70)

Notă:

Termenul pūrva karma face referire la calea kāmya karma, calea acțiunilor ritualice făcute pentru îndeplinirea dorințelor, care este prescrisă de pūrva mīmāṁsā, un sistem filozofic axat pe interpretarea și practica porțiunii preliminare și de departe cea mai mare a Vedelor, anume Karma Kāṇḍa. Pūrva mīmāṁsā consideră acțiunea (karma) atât de important încât merge până la a nega faptul că există vreun Dumnezeu în afară de karma. Această doctrină este respinsă în mod ferm de Bhagavan în primul verset al textului principal.

Versetul 2

kaṉmattai yaṉḏṟik kaḍavu ḷilaiyeṉum
vaṉmatta rāyiṉa rundīpaṟa
     vañjac cerukkiṉā lundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

‘kaṉmattai aṉḏṟi kaḍavuḷ ilai’ eṉum val mattar āyiṉar vañja serukkiṉāl.

Traducere:

Amăgiți de aroganță, ei deveniseră beți de trufie că nu există niciun Dumnezeu în afară de karma.

Parafrazare:

Amăgiți de [propria lor] aroganță, ei deveniseră [atât de] beți de trufie [încât căzuseră pradă ideii] că nu există niciun Dumnezeu în afară de karma.

(Tiruvundiyār 1.71)

Versetul 3

kaṉma phalandaruṅ karttaṟ paṙittuccey
kaṉma phalaṅkaṇḍā rundīpaṟa
     garva mahaṉḏṟaṉa rundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

kaṉma-phalam tarum karttaṉ paṙittu sey kaṉma-phalam kaṇḍār; garvam ahaṉḏṟaṉar.

Traducere:

Ei nu vedeau decât rodul acțiunii, ignorând pe Dumnezeu, cel care dă rodul acțiunii. Au părăsit mândria.

Parafrazare:

Ei nu vedeau decât rodul acțiunii, ignorând pe Dumnezeu, cel care dă karma-phala [rodul acțiunii]. Au părăsit [și-au pierdut] garva [mândria sau aroganța].

(Tiruvundiyār 1.99)

Versetul 4

kāttaru ḷeṉḏṟu karaiyak karuṇaikkaṇ
sērttaruḷ seydaṉa ṉundīpaṟa
     śivaṉupa dēśami dundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

kāttu aruḷ eṉḏṟu karaiya, karuṇai kaṇ sērttu aruḷ-seydaṉaṉ śivaṉ upadēśam idu.

Traducere:

Atunci când au plâns, „Îndură-te și ocrotește-ne!”, fixând ochiul grației, Śiva le-a dăruit cu bunăvoință această upadēśa.

Parafrazare:

Atunci când au plâns [căindu-se], „Îndură-te și ocrotește-ne [sau izbăvește-ne]!”, fixând ochiul grației [sale] [pe ei], Śiva le-a dăruit cu bunăvoință [har, grație] această upadēśa [învățătură spirituală].

(Tiruvundiyār 1.100)

 

Versetul 5

uṭkoṇ ḍoṙuha vupadēśa sārattai
yuṭkoṇ ḍeṙuñsukha mundīpaṟa
     vuṭṭuṉ boṙindiḍu mundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

uḷ koṇḍu oṙuha upadēśa sārattai, uḷ koṇḍu eṙum sukham; uḷ tuṉbu oṙindiḍum.

Traducere:

Absorbind și urmând upadēśa sāram, fericirea va răsări dinăuntru; suferințele dinăuntru vor înceta.

Parafrazare:

Absorbind și urmând [această] upadēśa sāram [esența învățăturilor date de Domnul Śiva] , fericirea va răsări dinăuntru; [astfel] suferințele dinăuntru vor înceta [sau vor fi distruse].

(Tiruvundiyār 1.101)

Versetul 6

sāra vupadēśa sāramuṭ cāravē
sērak kaḷisēra vundīpaṟa
     tīrat tuyartīra vundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

sāra upadēśa sāram uḷ sāravē. sēra kaḷi sēra. tīra tuyar tīra.

Traducere:

Fie ca esența conținută în Upadēśa Sāram să pătrundă înăuntru. Fie ca fericirea să sporească, să sporească. Fie ca suferința să înceteze, să înceteze.

Parafrazare:

Fie ca sāra [esența, substanța] conținută în Upadēśa Saram să pătrundă înăuntru [în inima noastră]. Fie ca fericirea să sporească în abundență. Fie ca suferința să înceteze întru totul.

(Tiruvundiyār 1.102)

Nūl (Text)

Versetul 1

kaṉmam payaṉḏṟaral karttaṉa dāṇaiyāṟ
kaṉmaṅ kaḍavuḷō vundīpaṟa
     kaṉmañ jaḍamadā lundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

kaṉmam payaṉ taral karttaṉadu āṇaiyāl. kaṉmam kaḍavuḷ-ō? kaṉmam jaḍam adāl.

Traducere:

Acțiunea dă roade după rânduiala lui Dumnezeu. Cum acțiunea este lipsită de conștiință, este acțiunea Dumnezeu?

Parafrazare:

Karma [acțiunea] dă roade [numai] după rânduiala lui Dumnezeu [kartā, cel ce rânduiește]. Cum karma este jaḍa [lipsită de conștiință], poate karma să fie Dumnezeu?

Versetul 2

viṉaiyiṉ viḷaivu viḷivuṯṟu vittāy
viṉaikkaḍal vīṙttiḍu mundīpaṟa
     vīḍu taralilai yundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

viṉaiyiṉ viḷaivu viḷivu uṯṟu vittāy viṉai-kaḍal vīṙttiḍum. vīḍu taral ilai.

Traducere:

Rodul acțiunii pierind, ca sămânță provoacă căderea în oceanul acțiunii. Nu duce la eliberare.

Parafrazare:

Rodul [oricărei] acțiuni va pieri [atunci când este trăit ca parte a prārabdha], [dar ce rămâne] ca sămânță [anume viṣaya-vāsanā, tendințe de a căuta fericire sau satisfacție în viṣaya (obiecte sau fenomene) prin acțiuni ale minții, graiului și trupului] provoacă căderea în oceanul acțiunii. [Așadar, acțiunea] nu duce la eliberare.

Versetul 3

karuttaṉuk kākkuniṭ kāmiya kaṉmaṅ
karuttait tiruttiyaḵ dundīpaṟa
     gativaṙi kāṇbikku mundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

karuttaṉukku ākkum niṭkāmiya kaṉmam karuttai tirutti, aḵdu gati vaṙi kāṇbikkum.

Traducere:

Acțiunea fără dorință făcută pentru Dumnezeu, purificând mintea, va arăta calea spre eliberare.

Parafrazare:

Niṣkāmya karma [acțiune nemotivată de dorință] făcută [din dragoste] pentru Dumnezeu purifică mintea și va arăta [astfel] calea spre eliberare.

Versetul 4

diḍamidu pūjai jepamun dhiyāṉa
muḍalvāk kuḷattoṙi lundīpaṟa
    vuyarvāhu moṉḏṟiloṉ ḏṟundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

diḍam idu: pūjai jepam-um dhiyāṉam uḍal vākku uḷa toṙil. uyarvu āhum oṉḏṟil oṉḏṟu.

Traducere:

Este limpede: pūjā, japa și dhyāna sunt acțiuni ale trupului, ale graiului și ale minții. Una este superioară celeilalte.

Parafrazare:

Este limpede: pūjā [venerare], japa [repetare unui nume a lui Dumnezeu sau a unei formule sacre] și dhyāna [meditație] sunt acțiuni ale trupului, [respectiv] ale graiului și ale minții. [În această ordine], una este superioară celeilalte.  

Versetul 5

eṇṇuru yāvu miṟaiyuru vāmeṉa
veṇṇi vaṙipaḍa lundīpaṟa
    vīśaṉaṯ pūjaṉai yundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

eṇ uru yāvum iṟai uru ām eṉa eṇṇi vaṙipaḍal īśaṉ nal pūjaṉai.

Traducere:

A venera gândind că toate cele opt forme sunt forme ale lui Dumnezeu este o bună pūjā a lui Dumnezeu. 

Parafrazare:

Considerând toate cele opt forme [aṣṭa-mūrti, cele opt forme sau manifestări ale lui Siva, anume cele cinci elemente (pământ, apă, foc, aer și spațiu), soarele, luna și ființele vii (jīva)] [sau toate formele mentale, anume toate formele, care nu sunt altceva decât gânduri sau fenomene mentale] ca fiind forme ale lui Dumnezeu, a le venera [pe oricare dintre ele] este o bună [sau potrivită] pūjā [venerare] a lui Dumnezeu. 

Versetul 6

vaṙuttalil vākkucca vāykkuṭ jepattil
viṙuppamā māṉata mundīpaṟa
    viḷambun dhiyāṉami dundīpaṟa.   

Despărțirea cuvintelor:

vaṙuttalil, vākku ucca, vāykkuḷ jepattil viṙuppam ām māṉatam. viḷambum dhiyāṉam idu.

Traducere:

Decât a lăuda, cu voce tare, decât japa înăuntrul gurii, aceea făcută cu mintea este superioară. Asta se cheamă dhyāna.

Parafrazare:

Decât a lăuda [pe Dumnezeu prin cântări], [japa sau repetarea numelui este superioară]; [decât japa] cu voce tare, [japa șoptită ușor înăuntrul gurii este superioară]; [iar] decât japa înăuntrul gurii, mānasa [aceea făcută cu mintea] este superioară. Asta [repetarea mentală sau mānasika japa] se cheamă dhyāna [meditație].

Versetul 7

viṭṭuk karudali ṉāṟuney vīṙccipōl
viṭṭiḍā duṉṉalē yundīpaṟa
    viśēḍamā muṉṉavē yundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

viṭṭu karudaliṉ āṟu ney vīṙcci pōl viṭṭiḍādu uṉṉal-ē viśēḍam ām uṉṉa-v-ē.

Traducere:

Decât a medita cu întreruperi, cu siguranță a medita neîntrerupt, ca un fluviu sau curgerea untului clarificat, este un mod superior de a medita.

Parafrazare:

Decât a medita [asupra lui Dumnezeu] cu întreruperi [discontinuu], a medita neîntrerupt [continuu, fără a fi distras], ca un fluviu sau [precum] curgerea de ghee [unt clarificat], este cu siguranță un mod superior [mai bun] de a medita.

Versetul 8

aṉiyabhā vatti ṉavaṉaha māhu
maṉaṉiya bhāvamē yundīpaṟa
    vaṉaittiṉu muttama mundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

aṉiya-bhāvattiṉ avaṉ aham āhum aṉaṉiya-bhāvam-ē aṉaittiṉ-um uttamam.

Traducere:

Decât anya-bhāva, ananya-bhāva, în care el este eu, este cu siguranță cea mai bună dintre toate. 

Parafrazare:

Decât anya-bhāva [a medita asupra oricărui lucru diferit de sine însuși, îndeosebi a medita asupra lui Dumnezeu ca fiind altceva decât sine însuși], ananya-bhāva [a medita asupra a nimic altceva în afară de sine însuși], în care el este [considerat a fi] eu, este cu siguranță cea mai bună dintre toate [practicile bhakti]. 

Versetul 9

bhāva balattiṉāṯ bhāvaṉā tītasaṯ
bhāvat tiruttalē yundīpaṟa
    parabhatti tattuva mundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

bhāva balattiṉāl bhāvaṉātīta sat-bhāvattu iruttal-ē para-bhatti tattuvam.

Traducere:

Prin intensitatea meditației, numai a fi în sat-bhāva, care transcende bhāvanā, este para-bhakti tattva.  

Parafrazare:

Numai [sau cu siguranță] a fi [a rămâne sau a dăinui] prin intensitatea [forța, stabilitatea sau fermitatea] meditației [ananya-bhāva] în sat-bhāva [starea de existență, starea de ființare], care transcende [orice fel de] bhāvanā [gândire, închipuire sau meditație în sensul de activitate mentală], este para-bhakti tattva [natura, realitatea sau adevărata stare a devoțiunii absolute]. 

Versetul 10

uditta viḍatti loḍuṅgi yirutta
ladukaṉmam bhattiyu mundīpaṟa
    vaduyōga ñāṉamu mundīpaṟa.  
 

Despărțirea cuvintelor:

uditta iḍattil oḍuṅgi iruttal: adu kaṉmam bhatti-y-um; adu yōgam ñāṉam-um.

Traducere:

A fi, dizolvându-se în locul din care a răsărit: asta este karma și bhakti; asta este yōga și jñāna.

Parafrazare:

A fi [a dăinui, a rămâne] ca urmare a dizolvării în locul din care [sine însuși ca ego] a răsărit: asta este [încununarea căilor] karma și bhakti; asta este [totodată încununarea căilor] yōga și jñāna.

Versetul 11

vaḷiyuḷ ḷaḍakka valaipaḍu puṭpō
luḷamu moḍuṅguṟu mundīpaṟa
     voḍukka vupāyami dundīpaṟa.   

Despărțirea cuvintelor:

vaḷi uḷ aḍakka, valai paḍu puḷ pōl uḷam-um oḍuṅguṟum. oḍukka upāyam idu.

Traducere:

Restrângând respirația înăuntru, precum o pasăre prinsă în plasă mintea va fi de asemenea restrânsă. Acesta este un mijloc de a restrânge. 

Parafrazare:

Restrângând [controlând, calmând, îmblânzind] respirația înăuntru, mintea va fi de asemenea restrânsă [calmată, scufundată, făcută să tacă, dizolvată], precum o pasăre prinsă în plasă. Acesta [practica restrângerii respirației sau prāṇāyāma] este [așadar] un mijloc de a restrânge [a calma, a supune, a opri, a dizolva] [mintea].

Versetul 12

uḷamu muyiru muṇarvuñ ceyalu
muḷavāṅ kiḷaiyiraṇ ḍundīpaṟa
     voṉḏṟavaṯ ṟiṉmūla mundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

uḷam-um uyir-um uṇarvu-[u]m ceyal-um uḷavām kiḷai iraṇḍu. oṉḏṟu avaṯṟiṉ mūlam.

Traducere:

Mintea și respirația sunt două ramuri, având gândirea și acțiunea. Rădăcina lor este una.

Parafrazare:

Mintea și respirația sunt două ramuri, având [ca funcții] gândirea și [respectiv] acțiunea. [Însă,] mūla [rădăcina, baza, fundația, originea, sursa sau cauza] lor este una [și aceeași].

Versetul 13

ilayamu nāśa miraṇḍā moḍukka
milayit tuḷadeṙu mundīpaṟa
     veṙāduru māyndadē lundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

ilayam-um nāśam iraṇḍu ām oḍukkam. ilayittu uḷadu eṙum. eṙādu uru māyndadēl.

Traducere:

Dizolvarea este două: laya și nāśa. Aceea ce s-a culcat va răsări. Dacă forma moare, nu va răsări.

Parafrazare:

Dizolvarea [dispariția completă sau încetarea egoului sau a minții] este [de] două [feluri]: laya [dizolvare temporară] și nāśa [dizolvare permanentă sau anihilare]. Aceea ce s-a culcat [sau s-a dizolvat în laya] va răsări. Dacă forma [sa] moare [în nāśa], nu va [mai] răsări.

Versetul 14

oḍukka vaḷiyai yoḍuṅgu muḷattai
viḍukkavē yōrvaṙi yundīpaṟa
     vīyu madaṉuru vundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

oḍukka vaḷiyai oḍuṅgum uḷattai viḍukka-v-ē ōr vaṙi, vīyum adaṉ uru.

Traducere:

Numai atunci când mintea, care va deveni calmă când respirația este restrânsă, este trimisă pe calea investigației va pieri forma sa.  

Parafrazare:

Numai atunci când mintea, care va deveni calmă odată cu restrângerea respirației, este trimisă pe ōr vaṙi [calea investigației sau unica cale] va pieri forma sa. 

Versetul 15

maṉavuru māyameym maṉṉumā yōgi
taṉakkōr seyalilai yundīpaṟa
    taṉṉiyal sārndaṉa ṉundīpaṟa

Despărțirea cuvintelor:

maṉa uru māya mey maṉṉum mā yōgi taṉakku ōr seyal ilai. taṉ iyal sārndaṉaṉ.

Traducere:

Atunci când forma minții este anihilată, pentru marele yōgi care rămâne în permanență ca fiind realitatea nu există nicio acțiune. Și-a dobândit propria-i natură.

Parafrazare:

Atunci când forma minții este anihilată, pentru marele yōgi care rămâne [astfel] în permanență ca fiind realitatea nu există nicio acțiune [karma], [pentru că] și-a dobândit propria-i natură [care este existență lipsită de orice acțiune].

Versetul 16

veḷiviḍa yaṅgaḷai viṭṭu maṉantaṉ
ṉoḷiyuru vōrdalē yundīpaṟa
     vuṇmai yuṇarcciyā mundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

veḷi viḍayaṅgaḷai viṭṭu maṉam taṉ oḷi-uru ōrdalē uṇmai uṇarcci ām.

Traducere:

Lăsând fenomenele exterioare, numai mintea cunoscându-și propria formă de lumină este conștiință adevărată.

Parafrazare:

Lăsând [deoparte] [conștientizarea oricăror] viṣaya [fenomene de orice tip, tot ceea ce este exterior sine însuși], numai mintea cunoscându-și propria formă de lumină [lumina purei conștiințe de sine] este conștiință adevărată [cunoaștere adevărată, cunoaștere a realității].

Versetul 17

maṉatti ṉuruvai maṟavā dusāva
maṉameṉa voṉḏṟilai yundīpaṟa
     mārgganē rārkkumi dundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

maṉattiṉ uruvai maṟavādu usāva, maṉam eṉa oṉḏṟu ilai. mārggam nēr ārkkum idu.

Traducere:

Investigând forma minții fără uitare, nu există ceva pe nume „minte”. Asta este calea directă pentru oricine.

Parafrazare:

Investigând [examinând sau cercetând] forma minții fără uitare [fără a neglija, a abandona sau a renunța], [va fi limpede că] nu există ceva pe nume „minte”. Asta este calea directă [dreaptă sau potrivită] pentru oricine.

Versetul 18

eṇṇaṅga ḷēmaṉam yāviṉu nāṉeṉu
meṇṇamē mūlamā mundīpaṟa
     yāṉā maṉameṉa lundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

eṇṇaṅgaḷ-ē maṉam. yāviṉ-um nāṉ eṉum eṇṇam-ē mūlam ām. yāṉ ām maṉam eṉal.

Traducere:

Numai gândurile sunt mintea. Dintre toate, numai gândul numit „eu” este rădăcina. Ceea ce se cheamă „minte” este „eu”.

Parafrazare:

Numai gândurile sunt mintea [sau mintea nu este altceva decât gânduri]. Dintre toate [gândurile], numai gândul numit „eu” este mūla [rădăcina, baza, fundamentul, originea, sursa sau cauza]. Ceea ce se cheamă „minte” este [în esență nimic altceva decât] „eu” [ego].

Versetul 19

nāṉeṉ ḏṟeṙumiḍa mēdeṉa nāḍavuṇ
ṇāṉḏṟalai sāyndiḍu mundīpaṟa
    ñāṉa vicārami dundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

nāṉ eṉḏṟu eṙum iḍam ēdu eṉa nāḍa uḷ, nāṉ talai-sāyndiḍum. ñāṉa-vicāram idu.

Traducere:

Investigând înăuntru care este locul din care răsare „eu”, „eu” va muri. Asta este investigarea conștiinței.

Parafrazare:

Investigând înăuntru care este locul din care [sine însuși] răsare [ca fiind] „eu” [ego sau minte], „eu” va muri. Asta este jñāna-vicāra [investigarea conștiinței].

Versetul 20

nāṉoṉḏṟu thāṉattu nāṉāṉeṉ ḏṟoṉḏṟadu
tāṉāhat tōṉḏṟumē yundīpaṟa
    tāṉadu pūṉḏṟamā mundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

‘nāṉ’ oṉḏṟu thāṉattu ‘nāṉ nāṉ’ eṉḏṟu oṉḏṟu adu tāṉāha tōṉḏṟumē. tāṉ adu pūṉḏṟam ām.

Traducere:

În locul în care „eu” se contopește, acela, unicul, apare spontan ca „eu sunt eu”. Acela însuși este întregul.

Parafrazare:

În locul în care „eu” [ego] se contopește, acela, unicul, apare spontan [sau de la sine] ca „eu sunt eu”. Acela însuși [sau acela, sine însuși] este pūṉḏṟam [întregul infinit].

Versetul 21

nāṉeṉuñ coṯporu ḷāmadu nāḷumē
nāṉaṯṟa tūkkattu mundīpaṟa
    namadiṉmai nīkkattā lundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

nāṉ eṉum sol poruḷ ām adu nāḷumē, nāṉ aṯṟa tūkkattum namadu iṉmai nīkkattāl.

Traducere:

Acela este întotdeauna esența cuvântului „eu”, datorită excluderii inexistenței noastre chiar și în somn, care este lipsit de „eu”.

Parafrazare:

Acela [cel care apare ca „eu sunt eu”] este întotdeauna esența [adevărata semnificație a] cuvântului „eu”, datorită excluderii inexistenței noastre chiar și în somn [adică deoarece existăm chiar și în somn], care este lipsit de „eu” [ego].

Versetul 22

uḍalpoṟi yuḷḷa muyiriru ḷellāñ
jaḍamasat tāṉadā lundīpaṟa
    sattāṉa nāṉalla vundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

uḍal poṟi uḷḷam uyir iruḷ ellām jaḍam asattu āṉadāl, sattu āṉa nāṉ alla.

Traducere:

Întrucât trupul, mintea, intelectul, viața și întunericul sunt toate jaḍa și asat, ele nu sunt „eu”, care este sat.

Parafrazare:

Întrucât [cele cinci învelișuri, anume] trupul, mintea, intelectul, viața [forța vitală] și întunericul [ānandamaya kōśa sau voința, întunericul interior format din viṣaya-vāsanā, tendințe de a căuta fericirea în lucruri diferite de noi înșine] sunt toate jaḍa [lipsite de conștiință] și asat [ireale sau inexistente], ele nu sunt „eu”, care este sat [ceea ce există cu adevărat].

Versetul 23

uḷḷa duṇara vuṇarvuvē ṟiṉmaiyi
ṉuḷḷa duṇarvāhu mundīpaṟa
     vuṇarvēnā māyuḷa mundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

uḷḷadu uṇara uṇarvu vēṟu iṉmaiyiṉ, uḷḷadu uṇarvu āhum. uṇarvē nām-āy uḷam.

Traducere:

Datorită inexistenței vreunei alte conștiințe care să fie conștientă de ceea ce există, ceea ce există este conștiință. Numai conștiința există ca noi.

Parafrazare:

Datorită inexistenței vreunei alte conștiințe [în afară de ceea ce există] care să fie conștientă de ceea ce există, ceea ce există [uḷḷadu] este conștiință [uṇarvu]. Numai conștiința [este ceea ce] există ca [fiind] noi [adică conștiința care există cu adevărat, conștiința pură, este ceea ce suntem de fapt].

Versetul 24

irukku miyaṟkaiyā līśajī varga
ḷoruporu ḷēyāva rundīpaṟa
     vupādhi yuṇarvēvē ṟundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

irukkum iyaṟkaiyāl īśa-jīvargaḷ oru poruḷē āvar. upādhi-uṇarvē vēṟu.

Traducere:

Prin natura existentă, Dumnezeu și sufletul sunt o singură substanță. Numai cunoașterea adaosurilor diferă.

Parafrazare:

Prin natura [lor] existentă [adică deoarece adevărata natură a fiecăruia este ceea ce există cu adevărat (uḷḷadu)], Dumnezeu și sufletul [nu] sunt [decât] o singură substanță. Numai cunoașterea [conștientizarea] adaosurilor [lor] diferă.

Versetul 25

taṉṉai yupādhiviṭ ṭōrvadu tāṉīśaṉ
ḏṟaṉṉai yuṇarvadā mundīpaṟa
     tāṉā yoḷirvadā lundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

taṉṉai upādhi viṭṭu ōrvadu tāṉ īśaṉ taṉṉai uṇarvadu ām, tāṉ-āy oḷirvadāl.

Traducere:

A se cunoaște pe sine însuși lăsând deoparte adaosurile înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu, deoarece strălucește ca sine însuși.

Parafrazare:

A se cunoaște pe [sau a fi conștient de] sine însuși fără adaosuri înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu, deoarece [Dumnezeu este ceea ce] strălucește [neîntrerupt] ca [fiind] sine însuși [adevărata natură a sine însuși, conștiința pură].

Versetul 26

tāṉā yiruttalē taṉṉai yaṟidalān
tāṉiraṇ ḍaṯṟadā lundīpaṟa
    taṉmaya niṭṭhaiyī dundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

tāṉ-āy iruttal-ē taṉṉai aṟidal ām, tāṉ iraṇḍu aṯṟadāl. taṉmaya niṭṭhai īdu.

Traducere:

Numai a fi sine însuși înseamnă a se cunoaște pe sine însuși, întrucât sine însuși este lipsit de doi. Asta este tanmaya-niṣṭhā.

Parafrazare:

Numai a fi sine însuși înseamnă a se cunoaște pe sine însuși, întrucât sine însuși este lipsit de doi [este lipsit de dualitatea fundamentală subiect-obiect, cunoscător-cunoscut, și astfel nu poate fi divizat în doi, un sine care să cunoască pe celălalt ca pe un obiect]. Asta este tanmaya-niṣṭhā [starea în care rămânem ferm stabiliți ca „acela” (tat), unica realitate infinită numită brahman].

Versetul 27

aṟivaṟi yāmaiyu maṯṟa vaṟivē
yaṟivāhu muṇmaiyī dundīpaṟa
    vaṟivadaṟ koṉḏṟilai yundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

aṟivu aṟiyāmai-y-um aṯṟa aṟivē aṟivu āhum. uṇmai īdu. aṟivadaṟku oṉḏṟu ilai.

Traducere:

Numai cunoașterea care este lipsită de cunoaștere și ignoranță este cunoaștere. Asta este real. Nu există nimic de cunoscut.

Parafrazare:

Numai cunoașterea [conștiința] care este lipsită de cunoaștere și ignoranță [cu privire la orice altceva] este cunoaștere [conștiință] [adevărată]. [Numai] asta este [ceea ce este] real [adevărat]. Nu există nimic de cunoscut [care să cunoască sau care să fie cunoscut] [în afară de sine însuși].

Versetul 28

taṉādiyal yādeṉat tāṉḏṟeri hiṟpiṉ
ṉaṉādi yaṉantasat tundīpaṟa
     vakhaṇḍa cidāṉanda mundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

taṉādu iyal yādu eṉa tāṉ terihil, piṉ aṉādi aṉanta sattu akhaṇḍa cit āṉandam.

Traducere:

Cunoscând care este natura a sine însuși, fără de început, nesfârșită și neîntreruptă existență-conștiință-fericire.

Parafrazare:

Cunoscând care este natura [adevărată] a sine însuși, [ceea ce rămâne și strălucește este] aṉādi [fără de început], aṉanta [fără de sfârșit, nelimitată sau infinită] și akhaṇḍa [neîntreruptă, nedivizată, nefragmentată] sat-cit-ānanda [existență-conștiință-fericire].

Versetul 29

bandhavī ḍaṯṟa parasukha muṯṟavā
ṟinda nilainiṯṟa lundīpaṟa
    viṟaipaṇi niṯṟalā mundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

bandha vīḍu aṯṟa para-sukham uṯṟa-v-āṟu inda nilai niṯṟal iṟai-paṇi niṯṟal ām.

Traducere:

A dăinui în această stare, trăind astfel beatitudinea supremă, care este lipsită de robie și eliberare, înseamnă a rămâne în slujba lui Dumnezeu.

Parafrazare:

A dăinui [a rămâne, a sălășlui sau a fi] în această stare, trăind astfel beatitudinea supremă, care este lipsită de [perechea sau dualitatea formată din] robie și eliberare, înseamnă a rămâne în slujba lui Dumnezeu [sau așa cum a poruncit Dumnezeu].

Versetul 30

yāṉaṯ ṟiyalvadu tēri ṉeduvadu
dāṉaṯ ṟavameṉḏṟā ṉundīpaṟa
    tāṉām ramaṇēśa ṉundīpaṟa
.     

Despărțirea cuvintelor:

‘yāṉ aṯṟu iyalvadu tēriṉ edu, adu-dāṉ nal tavam’ eṉḏṟāṉ tāṉ ām ramaṇēśaṉ.

Traducere:

„Eu încetând, acela dacă se cunoaște ceea ce rămâne, numai acela este bun tapas”, așa a spus Domnul Ramana, care este sine însuși.

Parafrazare:

„Acela [care există și strălucește singur] dacă se cunoaște ceea ce rămâne după ce eu [ego] a încetat să existe, numai [a fi] acela [adică conștiință pură lipsită de ego] este bun tapas [austeritate spirituală, asceză sau nevoință]”, așa a spus Domnul Ramana, care este sine însuși [adevărata natură a sine însuși].

Vāṙttu (versete de încheiere)
– de Sri Muruganar -

Versetul 1

iruḍiga ḷellā miṟaiva ṉaḍiyai
varuḍi vaṇaṅgiṉa rundīpaṟa
     vāṙttu muṙaṅgiṉa rundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

iruḍigaḷ ellām iṟaivaṉ aḍiyai varuḍi vaṇaṅgiṉar; vāṙttu muṙaṅgiṉar.

Traducere:

Atingând picioarele lui Dumnezeu [Domnul Siva], toți ṛṣi i s-au închinat; au cântat cu voce tare laude.

Parafrazare:

Atingând picioarele lui Dumnezeu, toți ṛṣi [asceții din pădurea Daruka] i s-au închinat și au cântat cu voce tare laude [lui].

(Tiruvundiyār 1.133)

Versetul 2

uṯṟārk kuṟudi yupadēśa vundiyār
soṯṟa gurupara ṉundīpaṟa
     sumaṅgaḷa vēṅkaṭa ṉundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

uṯṟārkku uṟudi upadēśa-v-undiyār soṯṟa guru-paraṉ sumaṅgaḷa vēṅkaṭaṉ.

Traducere:

Guru cel suprem care a cântat Upadēśa Undiyār, o asigurare pentru devoți, este Venkatan, cel de bun augur.   

Parafrazare:

Guru cel suprem care a cântat Upadēśa Undiyār [ca] o asigurare [promisiune] pentru devoți [prieteni sau cei apropiați lui, adică cei care au venit la el pentru izbăvire], este Venkatan [Sri Ramana], cel de bun augur.

(Tiruvundiyār 1.134)

Versetul 3

pallāṇḍu pallāṇḍu paṯpaṉṉū ṟāyiram
pallāṇḍu pallāṇḍu mundīpaṟa
     pārmisai vāṙgavē yundīpaṟa.

Despărțirea cuvintelor:

pal āṇḍu, pal āṇḍu, pal pal nūṟu āyiram pal āṇḍu, pal āṇḍum pār-misai vāṙga-v-ē.

Traducere:

Mulți ani, mulți ani, multe sute de mii de ani, fie ca mulți ani să strălucească glorios pe pământ.

Parafrazare:

[Fie ca] mulți, mulți ani, multe sute de mii de ani, fie ca mulți ani să strălucească [Sri Ramana] glorios pe pământ.

(Tiruvundiyār 1.135)  

Versetul 4

isaiyeḍup pōruñ cevimaḍup pōrum
vasaiyaṟat tērvōru mundīpaṟa
     vāṙi palavūṙi yundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

isai eḍuppōr-um, sevimaḍuppōr-um, vasai aṟa tērvōr-um vāṙi pala ūṙi.

Traducere:

Fie ca cei care cânta, cei care ascultă și cei care înțeleg fără cusur să strălucească glorios pentru multe veacuri.

Parafrazare:

Fie ca cei care cânta, cei care ascultă [lit. cei care se hrănesc sau își umplu urechile] și cei care înțeleg fără cusur [această Upadēśa Undiyār] să strălucească glorios pentru multe veacuri.

(Tiruvundiyār 1.136)

Versetul 5

kaṟku mavargaḷuṅ kaṯṟuṇarn dāṅguttā
niṟku mavargaḷu mundīpaṟa
     nīḍūṙi vāṙiyē yundīpaṟa
.

Despărțirea cuvintelor:

kaṟkum avargaḷ-um kaṯṟu uṇarndu āṅgu tāṉ niṟkum avargaḷ-um nīḍu ūṙi vāṙi-y-ē.

Traducere:

Fie ca cei care învață și cei care, învățând și înțelegând, dăinuie ca atare, să strălucească glorios pentru multe veacuri.

Parafrazare:

Fie ca cei care învață [această Upadēśa Undiyār] și cei care, învățând[-o] și înțelegând[-o], dăinuie [rămân] ca atare [ca sat-cit-ānanda fără de început, infinită și nedivizată], să strălucească glorios pentru multe veacuri.

(Tiruvundiyār 1.137)   

bottom of page